Na zakończenie działań projektowych dokonaliśmy ewaluacji projektu „Pod choinką”, w celu sprawdzenia skuteczności i efektywności podjętych przez uczniów i nauczycieli działań. Miała ona również za zadanie zebranie informacji o warunkach, w jakich te wyniki uzyskano, ich analizę, ocenę, wyciagnięcie wniosków i podjęcie decyzji dotyczących poprawy wyników. Narzędzia, które wykorzystaliśmy do tego celu były różnorodne i dostosowane do możliwości uczniów niepełnosprawnych intelektualnie. .

Tarcza strzelnicza
Graficzny sposób wyrażenia opinii, wrażeń i oceny zrealizowanych zadań.

Kahoot
Interaktywną ankieta w programie kahoot, dzięki której w nowoczesny, atrakcyjny sposób, wykorzystując umiejętności technologiczne naszych uczniów otrzymaliśmy informację zwrotną w postaci arkusza z ich odpowiedziami.
Wyniki ankiety

 
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku 2015