Choinka to przystrojone drzewko świerku lub jodły (rzadziej sosny), naturalne lub sztuczne, pierwotnie wiązane z przedchrześcijańską tradycją ludową i kultem wiecznie zielonego drzewka, a obecnie będące nieodłączną ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia. Uczniowie klas 4-6 zgłębiali wiadomości na temat tych pięknych drzewek, ich miejsca w piętrach lasu z wykorzystaniem platformy epodreczniki.pl. Swoją wiedzę zweryfikowali podczas wycieczki do pobliskiego lasu w poszukiwaniu drzew iglastych, które mogą już niedługo zagościć w naszych domach z okazji zbliżających się wiąt. Na potrzeby tej lekcji została stworzą aplikacja edukacyjna na platformie LearningApps, która służyć ma uczniom do utrwalania nazw drzew iglastych i doskonalenia umiejętności rozpoznawania tych drzew.

Przyroda kl.4, temat 2.19.2. Drzewa lasów iglastych.

Cele sformułowane w języku ucznia:

Nacobezu:

Przebieg lekcji:

  1. Rozmowa na temat rodzajów lasów.
  2. Prezentowanie ilustracji drzew iglastych z wykorzystaniem platformy epodreczniki.pl.
  3. Dopasowywanie nazw drzew iglastych do ilustracji.
  4. Określanie różnic i wspólnych cech poszczególnych drzew iglastych.
  5. Rozpoznawanie drzew iglastych w naturalnym ich środowisku- las, park.
  6. Wybór ulubionego drzewka, które miałoby zagościć w naszych domach podczas świąt Bożego Narodzenia.

Pytanie kluczowe dla uczniów:

Notatki i dodatkowe ćwiczenia: Zadanie domowe:

Galeria 
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku 2015