Realizując projekt "Pod choinką", uczennice klasy 6A na lekcjach języka niemieckiego, przygotowały i zaprezentowały piosenkę o choince w języku niemieckim pt. "O Tannenbaum". Przedstawiły ją całej społeczności szkolnej w postaci nagranego klipu. Nauka tej piosenki była doskonałą okazją do podniesienia kompetencji językowych uczniów, wzbogacenia wiedzy na temat historii choinki oraz Świąt Bożego Narodzenia.

Cele sformułowane w języku ucznia:

Nacobezu:

Występ

 
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku 2015