Okres Bożego Narodzenia związany jest już od setek lat ze składaniem życzeń. Tradycyjnym sposobem na to, jest wysłanie pocztą świątecznej kartki. Dlatego zachęciliśmy uczniów do tego, aby samodzielnie wykonali świąteczne kartki z wizerunkiem choinki. Prac uczniów było tak dużo, że zasadne okazało się zorganizowanie na terenie szkoły wystawy połączonej z kiermaszem. Zainteresowanie i podziw całej społeczności szkolnej był ogromny. Kartki były naprawdę profesjonalne, pomysłowe i kreatywne. Naszymi pracami zainteresowali się również pracownicy firmy Solaris Bus & Coach z Bolechowa, którzy wyrazili chęć zakupu naszych wytworów. Byliśmy dumni z tego, że nasze działania projektowe zyskały takie zainteresowanie i uznanie. Uczennice klasy 6A, postanowiły przeprowadzić krótki wywiad z pracownikami „Solarisa”, na temat wrażeń z obejrzanych bożonarodzeniowych kartek i na temat tego jaką rolę odgrywa świąteczna choinka w ich życiu i domach rodzinnych.

Cele sformułowane w języku ucznia:

Nacobezu:

Kartki świąteczne

Kiermasz kartek świątecznych

Wywiad z panią Marcjanną Pawlak i panią Magdaleną Gajek
z Solaris Bus & Coach


 
Zespół Szkół Specjalnych w Kowanówku 2015